Himberger-Kolba, Mag. Barbara

A 2381 Laab im Walde